ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงินรางวัลในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน ในโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงินรางวัลในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน
ในโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ต้านยาเสพติด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

 


Print   Email

Related Articles