ประกาศเทสบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เดือน มกราคม ๒๕๖๖ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๖

ประกาศเทสบาลนครสกลนคร
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เดือน มกราคม ๒๕๖๖ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๖

 


Print   Email

Related Articles