ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน สน.ตค-๑๕๘, เรือกำจัดวัชพืช รหัสครุภัณฑ์ ทสน.ช.๐๓๓ ๖๔ ๐๐๐๓ (พนมวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60070


Print   Email

Related Articles