ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายบอกเส้นทางในโครงการจัดงานประเพณีแห่ปราสามผึ้งฯ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 จำนวน 11 รายการ (ปรีญาพัชญ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

S 7921852


Print   Email

Related Articles