ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยหนองมันปลา ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ท่อระบายน้ำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยหนองมันปลา ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ท่อระบายน้ำ

 


Print   Email

Related Articles