ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจารจร ค.ส.ล.พร้อมระบายน้ำ ถนนรัฐบำรุง ช่วงที่ ๕ (ชุมชนนาเวง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจารจร ค.ส.ล.พร้อมระบายน้ำ ถนนรัฐบำรุง ช่วงที่ ๕
(ชุมชนนาเวง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


Print   Email

Related Articles