ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจารจร ค.ส.ล.พร้อมระบายน้ำ ถนนรัฐบำรุง ช่วงที่ ๔ (ชุมชนหนองแดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจารจร ค.ส.ล.พร้อมระบายน้ำ ถนนรัฐบำรุง ช่วงที่ ๔
(ชุมชนหนองแดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Print   Email

Related Articles