ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภุณฑ์การศึกษา รายการกระดานไวท์บอร์ด พร้อมบอร์ด ประชาสัมพันธ์ , การดานสถิติหน้าห้องเรียน และอุปกรณ์การเขียนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๗ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภุณฑ์การศึกษา รายการกระดานไวท์บอร์ด พร้อมบอร์ด ประชาสัมพันธ์ , การดานสถิติหน้าห้องเรียน
และอุปกรณ์การเขียนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๗ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


Print   Email

Related Articles