ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาและลานกีฬาต่างๆ ภายในศูนย์เยาวชนเทศบาลฯ และสนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาและลานกีฬาต่างๆ ภายในศูนย์เยาวชนเทศบาลฯ
และสนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


Print   Email

Related Articles