ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ , ทางเท้า ซอยสมใจราษฎร์ ซอยพุทธา ถนนประชาอุทิศ (ชุมชนกกส้มโฮง ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ , ทางเท้า ซอยสมใจราษฎร์
ซอยพุทธา ถนนประชาอุทิศ (ชุมชนกกส้มโฮง ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


Print   Email

Related Articles