ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเข้าดอนงิ้วพัฒนา , พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสมพงษ์วิทยา แยกที่ ๘ จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเข้าดอนงิ้วพัฒนา , พร้อมท่อระบายน้ำ
ซอยสมพงษ์วิทยา แยกที่ ๘ จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


Print   Email

Related Articles