ร่างประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซ์้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค๊บ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเ

 

ร่างประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซ์้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค๊บ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


Print   Email

Related Articles