ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงานฯ อาคารอเนกประสงค์และห้องน้ำ และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลนครสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงานฯ อาคารอเนกประสงค์และห้องน้ำ
และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลนครสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


Print   Email

Related Articles