ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะบริเวณลาน ร.๕ หอพระ สวนสาธารณะหนองทรายขาว (กลุ่ทงานที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะบริเวณลาน ร.๕ หอพระ
สวนสาธารณะหนองทรายขาว (กลุ่ทงานที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


Print   Email

Related Articles