ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ส่วนต่อขยายยภูมิทัศน์บริเวณคูเมือง และริมตลิ่งสนามแข่งเรือ (กลุ่มงานที่ ๑ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ส่วนต่อขยายยภูมิทัศน์บริเวณคูเมือง และริมตลิ่งสนามแข่งเรือ (กลุ่มงานที่ ๑ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


Print   Email

Related Articles