ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดในชุมชนในเขตเทศบาลนครสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กลุ่มงานที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดในชุมชนในเขตเทศบาลนครสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กลุ่มงานที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


Print   Email

Related Articles