ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ สนามมิ่งเมือง สวนหย่อม เกาะกลางถนนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร (กลุ่มงานที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ สนามมิ่งเมือง สวนหย่อม เกาะกลางถนนต่างๆ
ภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร (กลุ่มงานที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


Print   Email

Related Articles