ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลนครสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กลุ่มงานที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลนครสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กลุ่มงานที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


Print   Email

Related Articles