พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ณ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)

4 3

 

1

 

6

 


Print   Email

Related Articles