เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร

วันที่ ๒๐ พฤจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.ที่ พันตรีไพศาล ศิริพันธุ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 


Print   Email

Related Articles