ร่วมพิธีลอยพระประทีปพระราชทาน  " เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล  กระทงดอกผึ้ง " จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมพิธีลอยพระประทีปพระราชทาน  " เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล  กระทงดอกผึ้ง " จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๔

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles