ร่วมกิจกรรมเวทีโสเหล่ไทสกล "เมืองเก่าสกลมีดีอะไร...จะอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสกลกันอย่างไร"ฯ ณ ลานคนเมืองสกลนคร

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๓๐ น.นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมกิจกรรมเวทีโสเหล่ไทสกล "เมืองเก่าสกลมีดีอะไร...จะอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสกลกันอย่างไร"ฯ ณ ลานคนเมืองสกลนคร

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles