วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมงานแถลงข่าวเปิดหนองหารหลวงย้อนเวลา ๖ เผ่า ๒ เชื้อขาติ ชาวสกล

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมงานแถลงข่าวเปิดหนองหารหลวงย้อนเวลา ๖ เผ่า ๒ เชื้อขาติ ชาวสกล
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา จังหวัดสกลนคร

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles