วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมประชุมผังน้ำ ครั้งที่ ๒ โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมประชุมผังน้ำ ครั้งที่ ๒
โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายพิสิษฐ์ แร่ทอง เป็นประธาน
ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมโชคดีเพลส

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles