วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครสกลนคร
ณ ห้องสุขเกษม ชั้น ๕ สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles