วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายก โกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร และสมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวัน " ฉัตรมงคล "

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายก โกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร และสมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวัน " ฉัตรมงคล " ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง)​ จังหวัดสกลนคร

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles