วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร(หลังใหม่)

 

1

1

1

1

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles