วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายถ (กิจกรรมบ้านกลาง ) ชุมชนหนองสนม

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (กิจกรรมบ้านกลาง ) ชุมชนหนองสนม โดยมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนคร และสมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร
ร่วมในเป็นเกียรติในงาน ณ ชุมชนหนองสนม อ.เมือง จ.สกลนคร

 

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles