วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองแผนงานและโครงการ

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองแผนงานและโครงการ
ณ ห้องประชุมใสสว่าง ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles