วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสกลนคร

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสกลนคร
ณ ห้องภูริทัตโต ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

2

2

2

2

2


Print   Email

Related Articles