วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานการประชุมประชุมหารือแนวทางการแปรรูปผักตบชวาให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเป็นการลดมลพิษทางน้ำ

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธานการประชุมประชุมหารือแนวทางการแปรรูปผักตบชวาให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์
เพื่อเป็นการลดมลพิษทางน้ำ ทัศนวิสัยในลุ่มน้ำหนองหารสวยงามและปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จะได้ใช้ประโยชน์
ในการบำรุงรักษาต้นไม้ดอกไม้ประดับภายในสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครสกลนครต่อไป
ณ 
ห้องใจผาสุข ชั้น ๒ เทศบาลนครสกลนคร
 

2

2

2

2

2

 

Print   Email

Related Articles