วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
เพื่อให้การจัดทำแผนผังกำหนดพื้นที่ดำเนินการกำจัดวัชพืชในหนองหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยมีนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการชุม
ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
 

1

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles