วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน รวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมเลขานุการนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
รวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

 

1

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles