วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมประชุมสรุปผลการปรับปรุง รูปแบบการพัฒนาโครงการ(ภายหลังการประชุมสัมมนาครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕)

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมด้วยนายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เลขานุการนายกเทศมนตรี
และผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมสรุปผลการปรับปรุง
รูปแบบการพัฒนาโครงการ(ภายหลังการประชุมสัมมนาครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕)โครงการ
จ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒
กับทางหลวงหมายเลข ๒๔๑ และทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๗ (แยกบ้านธาตุนาเวง)
โดยมีนายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธี
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
 
316022113 505845011574480 6254335877462440006 n
 
316022113 505845011574480 6254335877462440006 n
 
316022113 505845011574480 6254335877462440006 n
 
316022113 505845011574480 6254335877462440006 n
 
316022113 505845011574480 6254335877462440006 n

Print   Email

Related Articles