วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ลงตรวจพื้นที่วัดป่าสุทธาวาสดูความเรียบร้อย เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญา

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ลงตรวจพื้นที่วัดป่าสุทธาวาสดูความเรียบร้อย
เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญา ณ วัดป่าสุทธาวาส
 

1

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles