วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร มอบผ้าห่มกันหนาวแก่พนักงานสำนักคลัง (ภาคสนาม)

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
มอบผ้าห่มกันหนาวแก่พนักงานสำนักคลัง (ภาคสนาม)
ณ ห้องใจผาสุข ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร
 

1

1

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles