วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุนสวนสมเด็จ พระศรีนครินทร์ สกลนคร

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุนสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ สกลนคร ณ ห้องเทสรังสี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)
 

4

4

4

4

4

4

4

 

Print   Email

Related Articles