วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานการประชุมงานจราจร เพื่อเตรียมความเรียบร้อยในการจัดงานสานสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ไทย จีน เวียดนาม (ตรุษไทสกล) จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น.
นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานการประชุมงานจราจร
เพื่อเตรียมความเรียบร้อยในการจัดงานสานสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ไทย จีน เวียดนาม (ตรุษไทสกล) จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมใสสว่าง ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร
 

2

2

2

2

2

 

Print   Email

Related Articles