วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนนครสกลนคร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวมหาราช" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.
นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนนครสกลนคร
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวมหาราช" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมถนอมจันทร์เปล่ง ตชด.๒๓ สกลนคร

 

2

2

2

2

2


Print   Email

Related Articles