วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสาธารณภัย

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสาธารณภัย
ณ ห้องประชุมใสสว่าง ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร
 

1

1

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles