วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมเดินขบวนแห่วัฒนธรรม ๓ เชื้อชาติ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครสกลนคร และเวลา ๑๘.๐๐ น. ร่วมพิธีเปิดงานสานสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย จีน เวียดนาม (ตรุษไทสกล) ประจำปี ๒๕๖

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครสกลนคร
ร่วมเดินขบวนแห่วัฒนธรรม ๓ เชื้อชาติ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครสกลนคร และเวลา ๑๘.๐๐ น.
ร่วมพิธีเปิดงานสานสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย จีน เวียดนาม (ตรุษไทสกล) ประจำปี ๒๕๖๖
โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธี ณ ลานคนเมือง จังหวัดสกลนคร
 

327019290 700459461726090 7413447884785645871 n

327019290 700459461726090 7413447884785645871 n

327019290 700459461726090 7413447884785645871 n

327019290 700459461726090 7413447884785645871 n

327019290 700459461726090 7413447884785645871 n

327019290 700459461726090 7413447884785645871 n

 

Print   Email

Related Articles