วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ลงตรวจพื้นที่บริเวณสวนแม่-สวนลูก เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและไม้ผล ให้สวยงามมากขึ้น

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ลงตรวจพื้นที่บริเวณสวนแม่-สวนลูก เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและไม้ผล
ให้สวยงามมากขึ้น ณ สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สวนแม่สวนลูก)
 

1

1

1

1

 

 

Print   Email

Related Articles