วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครสกลนคร

 

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles