วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ขอเข้าพบนายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร มาดูพื้นที่กำแพงเมืองคูสุด เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ และลงพื้นที่ดูการก่อสร้างอาคารโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุติธรรมวิทยา

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น.
เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ขอเข้าพบนายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
มาดูพื้นที่กำแพงเมืองคูสุด เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ และลงพื้นที่ดูการก่อสร้างอาคารโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุติธรรมวิทยา
 
 

1

1

1

1

1

1

1

 

 

Print   Email

Related Articles