วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย
โดยมีนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องภูริทัตโต ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
 
 

1

1

1

1

 

 

Print   Email

Related Articles