วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ณ ห้องประชุมใสสว่าง ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร
 

1

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles