วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองแผนงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองแผนงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
ณ ห้องใสสว่าง ชั้น ๒ เทศบาลนครสกลนคร

 

 

1

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles