วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.
นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร บ้านนาอ้อย-คำสะอาด ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 

1

1

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles