วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖
ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลนครสกลนคร

 

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles