วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ณ วิทยาเทคนิคสกลนคร
 

1

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles